Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Den nya regionkommunen börjar ta form

Om allt går enligt planerna går Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten samman till en ny regionkommun 1 januari 2019. Den nya organisationen föreslås heta Region Västerbotten.

Sammanslagningen görs för att de båda organisationernas huvuduppdrag, regional utveckling och hälso- och sjukvård, är beroende av varandra. Utan regional utveckling kan inte hälso- och sjukvården finansieras och utan en väl fungerande hälso- och sjukvård är det få som vill leva och verka i Västerbotten och vice versa.

Målet är att bygga en organisation som styrs av direktvalda politiker som i samverkan med kommunerna arbetar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för hela länet. Det är riksdagen som fattar beslut om det blir en regionkommun i länet. Ansökan ska skickas in senast den 30 september i år.

Hur arbetet leds

Sammanslagningen leds av en politisk styrgrupp som består av Peter Olofsson (S), Erik Bergkvist (S), Nicklas Sandström (M), Lilly Bäcklund (S) samt Tomas Mörtsell (C). Tjänstemannastyrgruppen består av landstingsdirektör Anders Sylvan och Regiondirektör Anna Petterson och i den operativa projektledningen arbetar Margit Håkansson, stabschef i landstinget, och Rachel Nygren som är kanslichef i Region Västerbotten. Till projektorganisation har även knutits en facklig referensgrupp som inbjuds till regelbunden dialog.

– Den nya organisationen ökar vår regionala utvecklingskraft och det är viktigt för såväl hälso- och sjukvården som för näringsliv, kommunikationer och kultur, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

– Det är värdefullt att vi nu får tid och möjlighet att samlas runt gemensamma mål och värderingar i vår kommande regionkommun, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör vid Västerbottens läns landsting.

Gemensamma arbetsgrupper

Arbetet med att sammanföra organisationerna pågår för fullt i ett 20-tal olika grupper med representanter från de båda organisationerna. I grupperna arbetar man med allt från att utreda ekonomifrågor, ta fram en styrmodell för regionkommunen och titta på hur en ny tjänstemannaorganisation kan se ut. Några områden är redan klara med sina uppdrag som arbetsgruppen för principiella personalfrågor och gruppen som tagit fram underlag för vad den nya regionkommunen ska heta.

Namnförslaget som landstingsstyrelsen tar ställning till den 12 september och som sedan beslutas i landstingsfullmäktige i början av oktober är Region Västerbotten. Utredningen visar att namnet dels följer den namnstandard som finns i landet och dels tar tillvara och synliggör de värden som byggts upp i respektive organisation.

– Det är ett naturligt och självklart namnval utifrån ett medborgarperspektiv, säger Peter Olofsson (s), landstingsstyrelsens ordförande.

– Från och med 2019 är alla Sveriges regioner organiserade på samma sätt och kallas även för samma sak. Detta är demokratiskt bra då det blir tydligare för medborgarna vem som gör vad, och vem som har ansvaret för olika uppgifter, säger Erik Bergkvist (s), ordförande i regionstyrelsen.

En blandning som känns igen

Namnet Region Västerbotten tillsammans med en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings visuella profil bevarar både bilden av utvecklingskraft och innovation samt stabilitet och kvalitet som medarbetare och samarbetspartners känner igen. Inte minst skapar igenkänningen trygghet för landstingets tusentals patienter i deras kontakt med hälso- och sjukvården.

Förslaget ger också en effektiv och resurssnål övergång till det nya då anpassning av exteriöra skyltar och annat profilerande material kan göras över tid utan att skapa förvirring och otydlighet.

Ansökan ska godkännas i styrelsen

Skrivelsen för ansökan beslutas av landstingsstyrelsen och kommer att beredas på landstingsstyrelsens sammanträde den 12 september. Om styrelsen godkänner skrivelsen kommer ansökan att skickas in till regeringen i slutet av september.

Läs mer om förberedelsearbetet inför Regionkommun 2019

Skriv ut

6 september, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer