Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten

Lyssna

Fler kvinnor ska kunna och vilja vara ledare

– Fler företagande kvinnor är en tillväxtmöjlighet och när vi tar fram program inför kommande EU-budgetperiod kan vi skapa förändring. Vi vill att fler kvinnor ska kunna ta del av innovations- och företagstödjande åtgärder, säger Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten som inledningstalar vid seminariet, Fler kvinnor som företagare och ledare, 12 november i Umeå och via webbsändning. www.regionvasterbotten.se/direkt.

– Fler företagande kvinnor är en tillväxtmöjlighet och när vi tar fram program inför kommande EU-budgetperiod kan vi skapa förändring. Vi vill att fler kvinnor ska kunna ta del av innovations- och företagstödjande åtgärder, säger Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten som inledningstalar vid seminariet, Fler kvinnor som företagare och ledare, 12 november 13.00–16.30 i Umeå och via webbsändning. www.regionvasterbotten.se/direkt.

Enligt Tillväxtverkets entreprenörskapsbarometer för 2012 ligger Västerbotten i botten när det gäller viljan att driva företag 26 procent jämfört med rikssnitten på 32 procent. Inställningen till företagande är också olika för kvinnor och män. 39 procent av männen vill vara företagare och bara 25 procent av kvinnorna. Detta trots att kvinnor ser fler fördelar med att vara företagare.
För att få fler kvinnor att nå ledande positioner behöver individer, chefer och organisations- ledningar tänka nytt kring rekryteringsvägar, kompetens, belöningssystem, karriärtrappor och chefskapets utformning.

Om föreläsarna:
Sofia Falk grundade Wiminvest 2007. Företaget är marknadsledande i Sverige och Norden i arbetet med att få fler kvinnor att nå operativa positioner. Wiminvest är erkända opinionsbildare och experter på internationell nivå och har agerat rådgivare åt Sveriges regering.
Lotta Snickare är ledarskapsforskare och har med Liza Marklund skrivit boken ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra”.
Lotta Snickare synliggör den ofta osynliga ojämställdheten mellan män och kvinnor, visar på konkreta lösningar och hur genusmedvetenhet kan leda till snabbare karriär.

Arrangemanget är en gemensam satsning från några av regionens innovations- och företagarorganisationer.
– Vi behöver fler kvinnor på ledande positioner. Därför tycker vi det är viktigt att skapa mötesplatser där frågan lyfts och diskuteras och på samma gång visa positiva förebilder, säger Lena Öhlund, verksamhetsledare BIC Factory.
– Det är i blandningen som magin uppstår, säger Jennie Ekbeck, VD Umeå Biotech Incubator (UBI), om branschöverskridande samarbeten. När det gäller skattepengar är det extra viktigt med en bra effekt per krona, samarbete är ett sätt. Många bäckar små kan tillsammans bilda en hel västerbottnisks älv.

Detta är det andra av två Våga Satsa arrangemang för att främja kvinnors företagande där innovations- och företagarorganisationerna, Umeå Biotech Incubator, Biotech Umeå, Uminova Innovation, Infotech Umeå, Västerbottens Handelskammare, Enheten för externa relationer- Umeå universitet, Krenova, BIC factory, CONNCET Norr, Leia företagshotell, Entreprenörscentrum och Innovationssluss Västerbotten samarbetar.

För mer information:
Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten, 070-397 68 84, anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, komunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

12 november, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer