Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fokus på projektuppföljning

Region Västerbotten visade på ett positivt resultat med 131 000 kronor för 2014. Men visar också på avvikelser inom bland annat projektverksamheten.

Region Västerbotten visade på ett positivt resultat med 131 000 kronor för 2014. Men visar också på avvikelser inom bland annat projektverksamheten.

En stor andel av regionens omsättning utgörs av projekt.

– Projektverksamheten är ett av de viktigaste instrumenten i Region Västerbottens samarbete med andra aktörer för att aktivt jobba med regional utveckling. Det ligger i projektverksamhetens natur att innehålla risker eftersom ett projekt kan gå minus men aldrig gå plus och projekt kan exempelvis råka ut för icke godkända kostnader, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

– Eftersom detta är något som vi observerat på flera håll hos de enheter som bedriver projekt så måste vi ha verksamhetsgemensamma åtgärder, säger hon.

En åtgärdsplan presenterades därför vid förbundsfullmäktige i slutet av mars och innebär:

  • Kvalitetssäkring av projektbudget
  • Systematisk riskanalys (före och under projektens gång)
  • Bedömning av projektets behov av stöd av projektekonom
  • Projektledarens respektive projektekonoms ansvar tydliggörs och arbetsformer klargörs
  • Översyn rutiner och mallar för uppföljning
  • Kontrollmoment inlagda i internkontrollplan 2015

Negativa resultatavvikelser mot budget visade på – 2.8 miljoner kronor.

– Trots att vi redovisar plusresultat och därmed uppfyller balanskravet så ser vi det som viktigt att minska risker i vår viktiga projektverksamhet, säger Anna Pettersson.

Skriv ut

3 april, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer