Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Förbundsfullmäktige 4 juni på Hotell Lappland

Tid och plats: kl.14.00 Stora Kongresssalen, Hotell Lappland, Lycksele

Förbundsfullmäktige torsdag 4 juni

Tid och plats: kl.14.00 Stora Kongresssalen, Hotell Lappland, Lycksele 

Sammanträdet webbsänds: www.regionvasterbotten.se/direkt

Ärendelista:

Informationer:

Konjunkturläget i Västerbotten Anna NorinMiljösamverkan Västerbotten 2015-2016 Lena Friborg

River Stories Erik Palm, projektledare, NorrlandsOperan

Medlemsavgifter 2016 till Regionförbundet Västerbottens län Lena Nordling

Sammanträdesplan 2016 Clara Wiklund

Överföring av konstkonsulentverksamhet från Region Västerbotten.

Förändrat huvudmannaskap och överföring av verksamhet (föredras), Ola Kellgren

Avsägelser

Valärenden

Motion: Motverka våldsbejakande extremism

Interpellation om Region Västerbottens ekonomiska läge

Anmälan av ev. nya motioner, interpellationer och frågor

Delgivningar

Fakta förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare är utsedda av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar, med följande fördelning:
Landstinget: 25 ledamöter
Umeå: 14 ledamöter
Skellefteå: 9 ledamöter
Lycksele: 3 ledamöter
Övriga 12 kommuner: 2 ledamöter vardera
Se valda fullmäktigeledamöter för perioden 2015–2018: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/politik/forbundsfullmaktige/

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070 231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

4 juni, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer