Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Förhandlingen om förlängning av chefsförordnande genomförd och avslutad.

Sedan början på året har Region Västerbotten kommunicerat hur ledarskapet för enheten för Näringsliv och Samhällsbyggnad ska hanteras formellt. Sedan början på 2015 har enheten haft en tillförordnad chef på plats för att hantera den dagliga driften, men också för att ta fram och genomföra arbetet med ny organisering, efter det beslut som fattades för ganska precis ett år sedan.

I hela Sverige genomgår den regionala offentliga organisationerna förändring, där snart alla regionförbund eller länsstyrelseledda regionala utvecklingsenheter övergår till att formeras i regionkommuner. Så kommer också att ske i Västerbotten och det är av yttersta vikt att det arbetet kan hanteras så effektivt och smidigt som möjligt.

Regionförbundets ledning har vägt de olika alternativen för hur vi ska möta denna organisatoriska och verksamhetsmässiga utmaning på bästa sätt och kommit fram till att det är viktigt att det förändringsarbete som vi inlett och redan kunnat se resultat av i det interna och externa arbetet på saknivå fortsätter och inte riskerar att avbrytas.

Därför aviserade regiondirektören i januari månad att hon avser förlänga nuvarande chefs förordnande. Den processen med alla de steg i medbestämmandelagstiftning och samverkansprocess från enhetsnivå till regionförbundet samlat är nu genomgången och avslutad i och med förhandling i enlighet med medbestämmandelagen under förra veckan.

– Det finns från organisationens sida tre skäl till att fatta detta beslut, säger regiondirektören Anna Pettersson. För det första noterar vi förbättringar i enhetens förmåga att samverka internt och externt mot gemensamt satta mål. För det andra ser vi positiva resultat i vår samverkan med regionens medlemmar. Den tredje och avgörande anledningen till att vi hanterar frågan på detta sätt handlar om att skapa förutsättningar för ett effektivt bildande av regionkommun tillsammans med VLL. Då behöver vi ha kontinuitet i det kommande förändringsarbetet.

Förhandlingarna avslutades, med samma principiella oenighet som tidigare aviserats.

– Vi noterar att de fackliga organisationerna har den principiella ståndpunkten att varje förordnande ska föregås av en rekryteringsprocess externt. Vi ser inte en sådan lösning som möjlig i detta fall, annat än förenat med stora risker och fullföljer därför den linje som vi tagit in till samverkansprocessen sedan ett par månader tillbaka, avslutar regiondirektör Anna Pettersson.

För mer information:
Anna Pettersson
Regiondirektör
anna.pettersson@regionvasterbotten.se
070-397 68 84

Skriv ut

16 mars, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer