Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

KUNGÖRELSE Förbundsfullmäktige

Sessionssalen, fd biblioteket, Rådhusespl 6A, Umeå
Partigruppmöten kl. 09.00. Sammanträdet börjar kl 10.00.

Regionförbundet Västerbottens läns förbundsfullmäktige sänds som webb-tv på www.regionvasterbotten.se/direkt, med start kl. 10.00.

Kallelsen med fullständig föredragningslista till sammanträdet finns på Region Västerbotten, Umeå, plan 3 och på www.regionvasterbotten.se/toppmeny/politik från torsdagen den 24 november 2016.

Ärenden som kommer att behandlas är bland annat:
– Delårsbokslut per den 31 augusti 2016
– Budget 2017 och budgetplan 2018-2019
– Finansiellt mål avseende Region Västerbottens soliditet
– Ägarinstruktion till ombud för bolagsstämmor 2017
– Krisberedskap i kollektivtrafiken Västerbottens län
– Utredning om bussgods
– Medverkan i föreberedelsearbetet inför en eventuell regionbildning
– Ägaranvisning och driftanslag för ALMI Företagspartner Nord AB
– Motion 4-2015. Tomas Mörtsell (C) och Mattias Larsson (C).
Skapa framtidsförutsättningar för Region Västerbottens delägda kulturbolag

Samlingsdokument inkl kallelse finns här som pdf

Välkomna! Janeth Lundberg (S), ordförande

Skriv ut
22 november, 2016 | Mona Lisa Fjellström

Kommentarer