Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Bild från Umeå city.

Lyssna

Ett steg närmare regionkommun 2019

Nu har landstingsstyrelsen formellt skickat in ansökan om att bilda regionkommun till regeringen. Om allt går enligt planerna fusionerar Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten till en ny regionkommun från den 1 januari 2019. Beslut väntas under våren 2018.

Under våren 2017 påbörjades förberedelsearbetet för att bilda regionkommun 2019. Om regeringen godkänner ansökan kommer Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten att omorganiseras till en ny regionkommun 2019. Delar av Länsstyrelsens uppdrag rörande regional utveckling kommer också att flyttas in i den nya organisationen.

– Nu kraftsamlar vi i en gemensam ny region för att utveckla regionen och sjukvården. Detta innebär även att nya uppgifter överförs från länsstyrelsen till den nya regionen, vilket gör att det blir lättare att jobba med helheten för bland annat näringslivsutveckling. Säger Erik Bergkvist (S) regionråd vid Region Västerbotten.

Beslut våren 2018

Regeringen förväntas lägga en proposition i mars 2018 och riksdagsbeslut förväntas då komma i juni 2018. Om ansökan godkänns sker val till regionfullmäktige i valet i september 2018.

I väntan på beslut från regeringen fortsätter förberedelsearbetet för fusion. Ett 20-tal arbetsgrupper bestående av representanter från båda organisationerna arbetar för att utreda och lämna förslag på organisationsprinciper inom de olika arbetsområdena, både internt och externt.

Namnet föreslås bli Region Västerbotten, vilket landstingsfullmäktige beslutar om den 3 oktober.

 

För mer information

Rachel Nygren, Region Västerbotten

070-384 57 12, rachel.nygren@regionvasterbotten.se

 

 

Skriv ut
27 september, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer