Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Klart: Det blir en region 2019

Den 19 juni beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret överförs till samtliga landsting i landet. Det innebär att Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten bildar region från och med den 1 januari 2019.

I september 2017 skickade Västerbottens läns landsting in en ansökan till Regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret och bilda region. Idag fattade Riksdagen beslut om att det regionala utvecklingsansvaret från och med nästa år ska överföras till samtliga landsting. 13 landsting samt Gotlands kommun har redan övertagit det regionala utvecklingsansvaret sedan tidigare.

– Mycket glädjande att få bifall på vår ansökan. Detta gör det möjligt med en ny region från årsskiftet och att Sverige då får samma regionala struktur, säger Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten.

För Västerbottens del innebär det att Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten och delar av Länsstyrelsen Västerbotten går samman i en gemensam organisation, med en gemensam politisk ledning, 1 januari 2019. Den nya organisationen kommer att heta Region Västerbotten och ha ansvar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling.

– Det känns bra att sista pusselbiten är på plats och att vi nu kan färdigställa vårt arbete med att bilda en regionkommun. Mycket är redan gjort men nu kan vi med all kraft slutföra arbetet, säger Peter Olofsson (S), landstingsråd Västerbottens läns landsting.

Regionens förtroendemannaorganisation

Förtroendemannaorganisationen kommer att bestå av Regionfullmäktige samt fem nämnder;Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnden för regional utveckling, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden. Under landstingsfullmäktige inrättas också tre beredningar med geografisk anknytning som får uppdraget att jobba med frågor inom demokrati- samt folkhälsoområdet.

Idag beslutade landstingsfullmäktige om reglementen för Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Regionala utvecklingsnämnden. I dessa framgår bland annat att:

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ansvara för sjukhusvård, primärvård och tandvård samt funktionshinder och habilitering.
  • Regionala utvecklingsnämnden ska ansvara för det regionala tillväxtarbetet.

Läs mer om reglementena i sammanfattningen från landstingsfullmäktige den 19 juni.

Val till regionfullmäktige i höst

I september sker val till regionfullmäktige, regionens högsta politiskt beslutande organ. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. På valsedlarna kommer det fortsatt att stå ”val till landstingsfullmäktige”, trots att man i praktiken väljer till regionfullmäktige. Anledningen är att beteckningen landstingsfullmäktige enligt lag alltid ska användas vid val.

 

Kontaktpersoner

Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten
070- 618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Peter Olofsson (S), landstingsråd, Västerbottens läns landsting,
070-250 05 41, peter.olofsson@vll.se

Skriv ut
19 juni, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer