Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Lagrådsremiss: Landstingen övertar det regionala utvecklingsansvaret

Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen, som innebär att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019.

Vid regeringssammanträdet i mars fattade regeringen beslut om lagrådsremissen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. I lagrådsremissen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras till att omfatta samtliga län.

I dagsläget har 13 landsting samt Gotlands kommun redan övertagit det regionala utvecklingsansvaret. Västerbottens läns landsting samt landstingen i Stockholms, Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands och Dalarnas län har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.

Förslaget innebär att det regionala utvecklingsansvaret överförs till samtliga landsting.

Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Beslut fattas av riksdagen i juni.

Läs mer om lagrådsremissen på regeringens webbplats
https://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/ett-enhetligt-regionalt-utvecklingsansvar/

Skriv ut

29 mars, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer