Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten medarrangör av Swedbanks tillväxtdagar i Västerbotten

Nu står det klart att Region Västerbotten går in som en av arrangörerna bakom Swedbanks tillväxtdagar som kommer att hållas 21-23 maj 2014 på Konstnärligt campus vid Umeå universitet.

Nu står det klart att Region Västerbotten går in som en av arrangörerna bakom Swedbanks tillväxtdagar som kommer att hållas 21-23 maj 2014 på Konstnärligt campus vid Umeå universitet. – Vi tror på kraften som finns i mötesplatser mellan politik, näringsliv, civila samhället och akademin. När Swedbanks prestigefyllda toppmöte kring ekonomi och framtid kommer till vårt län så är det därför självklart för Region Västerbotten att gå in som partner, säger Region Västerbottens kommunikationschef Thomas Hartman.

Tillväxtdagarna är ett årligt evenemang där Swedbank bjuder in flera hundra näringslivsföreträdare, forskare, studenter, politiker och opinionsbildare till samtal för att tillsammans definiera- och hitta lösningar på framtidens utmaningar. Tillväxtdagarna är också en mötesplats där komplicerade frågor om världsekonomins påverkan och global handel kopplas till svensk ekonomi.

– Vi ser mycket positivt på arrangemang som lyfter kreativa människor och entreprenörer i norra Sverige. Det bidrar till att uppdatera bilden av norra Sverige i gränslandet mellan världens bästa bredband och Europas sista vildmark. – Swedbanks tillväxtdagar passar in bra i vår eventstrategi tillsammans med bland annat arrangemang som Västerbotten i Almedalen, Bok- och biblioteksmässan, Mötesplats Lycksele och Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm, menar Thomas Hartman.

Samtliga dessa arrangemang förstärker olika delar av vårt tema som för 2014 är att utforska den kraft som finns i kulturdriven tillväxt. För Region Västerbotten börjar detta arbete med invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 20 januari 2014.

 

För mer information om evenemanget, besök www.tillvaxtdagarna.se

 

För mer information med anledning av detta pressmeddelande kontakta:

Thomas Hartman, kommunikationschef, 070 – 666 49 95
thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Skriv ut
2 december, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Fakta Swedbanks tIllväxtdagar

    21-23 maj 2014 genomförs Tillväxtdagarna på Konstnärligt campus i Umeå. Programmet under Tillväxtdagarna i Umeå ska spegla den utveckling som norra Sverige genomgått de senaste åren samt tydliggöra de utmaningar och de möjligheter som de nordligaste länen har för att skapa en hållbar tillväxt.

    Bland seminarieämnena märks basnäringarnas framtid och betydelse för Sverige, strukturomvandlingens möjligheter och betydelse för fortsatt tillväxt, kulturens roll i samhället, universitetens roll i tillväxtskapandet, de demografiska utmaningarna och urbaniseringen, energiförsörjning för tillväxt, infrastrukturens koppling till tillväxt, kompetensförsörjningsfrågor, ungas väg in på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, matchningen på arbetsmarknaden och det ekonomiska läget i världen och Sverige inför supervalåret 2014.

    Bakom Swedbanks tillväxtdagar står förutom Region Västerbotten ett antal regionala partners såsom MAX, Balticgruppen, Norrlandsfonden, PwC, Sparbanken Nord, Sparbanksstiftelsen Norrland, Umeå Kommun och Umeå Universitet

Kommentarer