Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten webbsänder fullmäktigesammanträde

www.regionvasterbotten.se/direkt
Torsdagen den 21 mars 2013 klockan 10.00 till cirka 14.30
Cirkelsalen på Medlefors folkhögskola i Skellefteå

www.regionvasterbotten.se/direkt

Torsdagen den 21 mars 2013 klockan 10.00 till cirka 14.30

Cirkelsalen på Medlefors folkhögskola i Skellefteå

Region Västerbottens fullmäktigesammanträde inleds med informationer klockan 10:00
Handlingar till sammanträdet finns på www.regionvasterbotten.se/toppmeny/politik

Föredragningslista
1. Formalia
2. Kungörelse av Förbundsfullmäktiges sammanträden 2013
3. Kultursamverkansmedel. Fördelning av statsbidrag till regional kultursamverkan
4. Stadgar och reglemente för Västerbottens läns kulturfond
5. Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014, Västerbottens län
6. Ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen 2012
7. Årsredovisning 2012
8. Motion – Tåg eller buss – det är ändå samma resa
9. Motion – ombilda Region Västerbotten
10. Motion – Framtiden för Regionen Västerbotten
11. Översyn av modell för medlemsavgifter för Region Västerbotten
12. Arvodes- och pensionsreglemente för Region Västerbotten – revidering
13. Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Västerbotten län

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

20 mars, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer