Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Regionplan 2011-2013, har du läst den?

Regionplanen visar vilka uppdrag och prioriteringar Region Västerbotten har och ska arbeta med under de kommande tre åren 2011-2013.

Regionplanen visar vilka uppdrag och prioriteringar Region Västerbotten har och ska arbeta med under de kommande tre åren 2011-2013. I planen kan du läsa om strategiska verktyg för regional utveckling, omvärldsanalys och prioriterade områden.

Strategiska verktyg

De strategiska verktyg för regional utveckling som vi arbetar efter är:

 • Omvärldsbevakning och analys
 • Regional utvecklingsplanering
 • Länstransportplan
 • Kulturplan
 • Intressebevakning
 • Samverkansplattform
 • Finansiering och projektstöd
 • Bolag, verksamheter och projekt
 • Verksamheter i egen regi

Omvärldsanalys

Det finns även en omvärldsanalys i Regionplanen som tar sin utgångspunkt utifrån de stora internationella frågor, som rör global konkurrenskraft, demografi respektive miljö- och klimat. Utifrån länets position i dessa internationella frågor presenterar omvärldsanalysen ett antal inriktningar som Region Västerbottens fortsatta arbete bör ta fäste på.

Prioriterade områden

Region Västerbotten ska under planperioden arbeta med ett antal prioriterade områden

 • Näringsliv och innovation
 • Besöksnäring
 • Utbildning och kompetensförsörjning
 • Transportinfrastruktur och kommunikationer
 • Miljö, energi och samhällsbyggnad
 • IT-infrastruktur och e-tjänster
 • Vård och omsorg
 • Kultur
 • Internationellt/EU
 • Ungdomsfrågor
Skriv ut
17 augusti, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer