Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Reigionrådet Erik Bergkvist lyfte frågan om storregion på Region Västerbottens personaldag. Fotot: Jörgen Boström.

Lyssna

Storregionsfrågan disktuerades på personaldag

– Region Västerbotten är en väldigt kompetent organisation. Ta åt er, säger Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten på årets första personaldag som samlade nästan alla medarbetare till en halvdag på Väven i Umeå.

– Region Västerbotten är en väldigt kompetent organisation. Ta åt er, säger Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten på årets första personaldag som samlade nästan alla medarbetare till en halvdag på Väven i Umeå.

Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten inledde dagen med att lyfta några frågor kring Region Västerbottens gemensamma mål som handlar om alla medarbetare har ansvar för utvecklingen av Västerbotten: ”Hur arbetar vi? Hur ser vi på det gränslösa mötet? På kontoret, tillsammans med våra medlemmar kommunerna och landstinget och externa aktörer.” Det var frågor som löpte som en röd tråd genom dagen.

Därefter informerade regionrådet Erik Bergkvist om den aktuella frågan om storregion. Regeringen med civilminister Ardalan Shekarabi i spetsen vill se större regioner. Inom kort ska regeringen utse två nationella förhandlingspersoner en från regeringen och en från oppositionen för att jobba mer aktivt med frågan. Fram till 2019 är det frivilligt för landstingen att bilda en storregion, efter 2023 kommer landstingen tvingas bilda storregion, enligt Erik Bergkvist.

Vad innebär en storregion för Region Västerbotten?

– Innan året är slut ska vi ha bildat storregion med två eller tre grannlän. Lyckas vi inte så flyttas ansökan fram till 2019. Vi är ett kommunalt samarbetsorgan tillsammans med landstinget om vi inte bildar storregion så går vi ihop med landstinget. Men det blir ingen flyttcirkus, vi kommer att stanna där vi är. Vi gör en ansökan hos regeringen om att bilda storregion som kan behandlas från 2016, fortsatte Erik Bergkvist.

Dagen fortsatte sedan med korta presentationer på tre minuter från verksamheterna.

 

 

 

,Aurora Pelli  och Tobias Thomson, strateger för utbildning och kompetensförsörjning pratade om vilka kompetenser som Västerbotten kommer att behöva  i framtiden. Foto: Jörgen Boström

Aurora Pelli och Tobias Thomson, strateger för utbildning och kompetensförsörjning pratade om vilka kompetenser som Västerbotten kommer att behöva i framtiden. Stort fokus på digitalisering. Foto: Jörgen Boström

 

 Annika Sandström , tf länsturistchef  berättade att besöksnäringen växer med  34 miljoner kronor per dag i Sverige. Foto: Jörgen Boström

Annika Sandström , tf länsturistchef berättade att besöksnäringen växer med 34 miljoner kronor per dag i Sverige. Foto: Jörgen Boström

Micaela Molin, kommunikatör på Region Västerbotten lyfte fram Innovationsloopen som jobbar utifrån årets tema : Det gränslösa mötet- som hänger ihop med alla plattformar- Västerbotten på Grand Hôtel, Möterplats Lycksele 15 och Västerbotten i Almedalen.
Ett annorlunda sätt att ta fram nya lösningar på aktuella problem.
Foto: Jörgen Boström

Petra Rantatalo, kulturstrateg jobbar med att ta fram en kulturplan för de regionala kulturanslagen på 150-160 miljoner kronor per år. De tas fram i dialog med alla kommuner och kulturutövare i länet. Foto: Jörgen Boström

Sonja Forsberg och Britt-Inger Granberg, administratörer på Region Västerbotten, presenterade den nya personalhandboken som samlar alla policys och riktlinjer, dokument, kollektivavtal och lagstiftning med mera och som ska göra det lättare för personalen att hitta det de behöver.

annanorin

Anna Norin, arbetar som analytiker och hon presenterade Analyssamverkan Norr, som är en mötesplats för en gemensam analys för de fyra norrlandslänen. – Analyssamverkan är en möjlighet att växla upp våra gemensamma resurser, sa hon.

 

biancabyringmartenedberg

Bianca Byring, kollektivtrafikmyndigheten, berättade att de ska öka kollektivtrafikåkande i länet till 19 procent till 2020. Mårten Edberg, infrastrukturstrateg testade alla kunskaper i förkortningarna av olika projekt och organisationer som Region Västerbotten jobbar med. Allt från LTP- länstrafikplan till CPMR- Conference Peripheral Maritime Regions.

Heidi Thörnberg, myndighetschef för Kollektivtrafikmyndigheten, visade upp sitt fina märkliln-tåg. Foto: Jörgen Boström

eivorbryngelson

Eivor Bryngelson, vikarierande kommunikationschef på Region Västerbotten, gav tips på hur personalen kan bli bättre på att bemöta pressen. Var tydlig- tänk innan du svarar, stå för vad du har sagt och le inte. Men det sista gäller bara för kvinnor som gärna vill le när de pratar om allvarliga saker. Det var några korta råd hon gav. Foto: Jörgen Boström Sociala medier- omgivningen uppfattar en som anställd på RV.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut
31 mars, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer