Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Svar direkt på fyra påståenden i VK-debatt

I dagens VK skriver Erik Strömbom, Dorotea en debattartikel som dessvärre innehåller ett antal felaktigheter. Nedan kommenterar Thomas Hartman fyra påståenden från skribenten. Läs hela Erik Strömboms debattinlägg på VK.se 1) Skribenten skriver: Region Västerbotten skickade drygt 100 personer till Gotland. Västerbottens läns landstinget med avgående direktör Rastad i spetsen var naturligtvis också där. Vår kommentar: I Almedalen deltog […]

I dagens VK skriver Erik Strömbom, Dorotea en debattartikel som dessvärre innehåller ett antal felaktigheter. Nedan kommenterar Thomas Hartman fyra påståenden från skribenten. Läs hela Erik Strömboms debattinlägg på VK.se

1) Skribenten skriver: Region Västerbotten skickade drygt 100 personer till Gotland. Västerbottens läns landstinget med avgående direktör Rastad i spetsen var naturligtvis också där.
Vår kommentar: I Almedalen deltog drygt . . .

. . . hundra personer från Västerbottens näringsliv, kommuner och organisationer. Bland annat medverkade Northland Resources, Polarbröd, Länsstyrelsen i Västerbotten, SSAB, Näringslivets transportråd, Norrbotniabanan, Umeå 2014, Umeå Universitet, Företagarna i Västerbotten mfl. Var och en av dessa aktörer bär sina kostnader för sitt deltagande.

2) Skribenten skriver: Region Västerbotten fick dock i år ett utökat statsbidrag på 61 miljoner. Tvingades man av regeringen att lägga alla pengar på kultursektorn?
Vår kommentar: Region Västerbotten har inte fått ett utökat statsbidrag. Däremot har Region Västerbotten genom ett samverkansavtal med Kulturrådet fått förmånen att hantera fördelningen av statens regionala kulturbidrag inom regionen. Om Västerbottens politiker bestämmer att de pengarna ska användes till något annat än kultur så kommer hanteringen omedelbart att återgå till staten och återigen skulle länets kulturinstitutioner få vända sig till Kulturrådet för att ansöka om den statliga finansieringen.

3) Skribenten skriver: Region Västerbotten är en del av det ursprungliga landstinget och skall bland annat verka för regional utveckling i länet och är därmed intimt förknippat med Tillväxtverket.
Varken landstinget eller Region Västerbotten tycks vilja se kopplingen mellan en fungerande sjukvård i en kommun och människors vilja att etablera sig där – en ofrånkomlig förutsättning för den regionala utveckling som Tillväxtverket är satt att vaka över.
Vår kommentar: Region Västerbotten hanterar samverkans- och utvecklingsfrågor inom en rad områden, däribland socialtjänst, vård och omsorg i kommunernas regi. Genom Region Västerbotten och de samverkansmodeller som upparbetats uppnår kommunerna kostnadseffektiva lösningar med kvalitet för äldreomsorg, missbruk och social omsorg. Region Västerbotten är också part gentemot SKL, Sveriges kommuner och landsting för att arbeta för jämlika villkor över hela landet. Genom en tydlig ansvarsfördelning mellan Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten är VLLs ansvar för akutsjukvård och sjukvård tydliggjort.

4. Skribenten skriver: Däremot har Region Västerbotten med god aptit hjälpt Tillväxtverket att äta upp de medel som fattades för att hålla Doroteas akutvårdavdelning öppen i fyra års tid (där nio personer arbetade i treskift dygnet runt). Landstingets merkostnad, jämfört med i dag, för att hålla akutvårdsavdelningen intakt, hade blivit cirka 2,5 miljoner per år. Landstingsdirektören Jonas Rastad har kostat precis så mycket. Men när Rastad fått sin lön tog tydligen de nio miljarderna slut!
Vår kommentar: Region Västerbotten äter inte upp några medel från Tillväxtverket. Tillväxtverkets medel som länets organisationer kan ansöka om, är hårt styrda av regleringar från EU och begränsas till projektinsatser för utveckling av Norra Sverige, där Norrbotten och Västerbotten ingår. Alla projekt som får medel från Tillväxtverket kräver medfinansiering från flera regionala parter, det kan vara Region Västerbotten, Länsstyrelsen eller respektive kommun. Kravet som just nu är gällande att projekt som nu får finansiering genom Tillväxtverket ska vara innovativa till sin karaktär och visa på en tydlig koppling till tillväxt för länet. Region Västerbotten, kommuner och Länsstyrelsen använder samma kriterier för sin medfinansiering. Vad gäller ätandet, så är det hårt reglerat och är begränsat till 90 kronor per måltid i de fall där det handlar om någon form av representation. Den kritik som riktats mot Tillväxtverket handlar om att de inte haft samma begränsning inom sin egen verksamhet som de ställer på sina utövare i form av projekt i bland annat Västerbotten.

Jag förstår att det inte är lätt att följa alla frågor. Samtidigt är det viktigt att korrekta uppgifter sprids. Mycket information om det utvecklingsarbete sim sker i Västerbotten finns att läsa på www.regionvasterbotten.se

Vill du, kan du läsa hela debattartikeln på VK.se

Bland annat för att öka kunskapen om vad vi gör har vi sedan första september förra året skickat ut 153 pressmeddelanden till länets media. Det arbetet med att utveckla vårt informations och kommunikationsarbete kommer att fortsätta

Thomas Hartman
Kommunikationschef
Region Västerbotten

För mer information:
Thomas Hartman, kommunikationschef, Region Västerbotten,thomas.hartman@regionvasterbotten.se, 070 666 49 95

Skriv ut

7 september, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer