Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Webbsändning av fullmäktigesammanträde

Förbundsfullmäktige sammanträder, torsdag den 20 mars med start 10.00
Forumsalen, Skellefteå Campus, 12.00 ajournering för lunch
Fullmäktigesammanträdet webbsänds: www.regionvasterbotten.se/direkt

Region Västerbottens fullmäktige
Förbundsfullmäktige sammanträder

Torsdag den 20 mars med start 10.00
Forumsalen, Skellefteå Campus
12.00 ajournering för lunch

Fullmäktigesammanträdet webbsänds: www.regionvasterbotten.se/direkt

Läs handlingar med beslutsunderlag: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/politik/forbundsfullmaktige/kallelse-forbundsfullmaktige/

Ärendelista
Upprop
Sammanträdets öppnande
1.  Upprop
2.  Protokollets justering
3.  Fastställande av ärendelistan och förändringar av kungörelsen
4.  Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet
5.  Informationer:
– Revidering av Regionplan
– Mötesplats Lycksele
– Årsredovisning 2013
– Revisionsberättelse 2013
6.  Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2013
7.  Ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen
8.  Årsredovisning 2013
9.  Kungörelse av Förbundsfullmäktiges sammanträden 2014
10. Regional innovationsstrategi för Västerbottens län (RIS) Förslag till strategi
11. AC-Net Internservice AB. Revidering av bolagsordning
12. AC-Net Externservice. Revidering av bolagsordning
13. Kultursamverkansmedel, Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
14. Arbetsordning för förbundsfullmäktige. Rutin för interpellation
15. Ägarinstruktioner till ombud vid bolagsstämmor 2014
16. Revidering av reglemente för Förbundsstyrelsen
17. Avsägelser
18. Valärenden
19. Delgivningar
20. Anmälan om motioner
21. Motion Krig- och tortyrskadade ska erbjudas kostnadsfria kollektiva resor för traumabehandling. Förslag till svar på motionen
22. Interpellationer

Presskontakt:
Mariann Holmberg
, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

19 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer