Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Webbtv: Förbundsfullmäktige 2013-03-21

Se i Förbundsfullmäktige Torsdagen den 21 mars 2013 i efterhand. Plats: Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

Se i Förbundsfullmäktige Torsdagen den 21 mars 2013 i efterhand. Plats: Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

Del 1: Information, årsbokslut, revisionsberättelse samt fullmäktige fram till punkt 10.

Del 2: Fullmäktige från punkt 11 och framåt

 

Program

10:00 Information om Konferensen Talang för tillväxt och kompetensforum 2013, Carina Eriksson Region Västerbotten

10:15 Information om den pågående RUS-processen (Regional utvecklingsstrategi), Anna Pettersson, Regiondirektör

10:45 Information om Kulturhuvudstadsåret, Ola Kellgren, regionkulturchef och Jan Björinge, Umeå Kulturhuvudstadsåret 2014

11:05 Årsbokslutet 2012-12-31, Lena Nordling Region Västerbotten

11:20 Revisionsberättelse 2012, Revisorerna

11:50 Allmänhetens frågor om årsbokslutet

12:00 Lunch

13:00 Förbundsfullmäktige

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Protokollets justering
 4. Fastställande av föredragningslista och förändringar av kungörelsen
 5. Kungörelse av Förbundsfullmäktiges sammanträden 2013
 6. Kultursamverkansmedel. Fördelning av statsbidrag till regional kultursamverkan,
 7. Stadgar och reglemente för Västerbottens läns kulturfond,
 8. Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014, Västerbottens län,
 9. Ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen 2012
 10. Årsredovisning 2012,
 11. Motion – Tåg eller buss – det är ändåsamma resa,
 12. Motion – ombilda Region Västerbotten,
 13. Motion – Framtiden för Regionen Västerbotten,
 14. Översyn av modell för medlemsavgifter för Region Västerbotten,
 15. Arvodes- och pensionsreglemente för Region Västerbotten – revidering,
 16. Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Västerbotten län – revidering,
 17. Övriga frågor

 

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

2 april, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer