Digitalisering och service

För att klara morgondagens utmaningar behöver vi i Region Västerbotten frigöra mer tid till vård genom digitalisering, innovation och smarta servicelösningar. Digitalisering och Service är ett verksamhetsområde som har skapats för att effektivt stödja hälso- och sjukvården och våra invånare.

Inom Digitalisering och Service ingår fem basenheter:

  • Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT)
  • Fastighet
  • Internservice
  • Servicecenter
  • Inköp och logistik

Enheten för Projekt-och produktionsledning ingår också i verksamhetsområdet.

Vi bidrar till den nära vården med hjälp av forskning, digitalisering, fastighetsutveckling och service. Miljö och hållbarhet är i fokus för oss. Vi medverkar till att skapa ett robust samhälle med en positiv utveckling i regionen och en god beredskap.

Verksamhetsområdet Digitalisering och Service i Region Västerbotten arbetar med att ge förutsättningar för att klara den stora förändringen som hälso-och sjukvården står inför. Inom verksamhetsområdet arbetar vi för att göra skillnad för våra invånare, hitta synergier och få olika sammanhang att sitta ihop och bli bättre.

Det moderna ledarskapet och en flexibel arbetsplats för att attrahera framtidens kollegor och medarbetare är viktigt för oss.

Sara Lewerentz Direktör för digitalisering och service
E-post
sara.lewerentz@regionvasterbotten.se