IT Västerbotten

IT Västerbotten ska identifiera och leverera kvalitetssäkrade och värdeskapande lösningar som bidrar till att de ansvariga för verksamheten kan hantera ökande vårdkrav och allt mer ansträngda resurser.

Jobba hos oss på IT Västerbotten

Vi är en av länets största IT-arbetsgivare med varierande och utmanande uppdrag. Vi ger stöd till regionens samtliga verksamheter och ansvarar för drift, förvaltning, service, innovation och utveckling.

Jobba hos oss på IT Västerbotten

Ärendeanmälan och behörighetsbeställning

Ärendeanmälan kan användas för kontakt med Servicedesk Region Västerbotten.

Länk till formulär för behörighetsbeställning och ärendeanmälan

 

Postadress

IT Västerbotten

Norrlands universitetssjukhus

90189 Umeå

 

Johannes Hörnberg Verksamhetschef
E-post
johannes.hornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-291 99 22