Glesbygdsmedicinskt centrum

Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, i Storuman är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Region Västerbotten i södra Lappland.

Syftet med enheten är att öka kunskapen om hur sjukvårds- och omsorgsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten och i hela landet samt att öka rekryteringen av läkare och annan professionell vårdpersonal till glesbygd.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på vår gemensamma e-postadress info.gmc@regionvasterbotten.se.

Kontaktpersoner vid GMC

Postadress

Glesbygdsmedicinskt centrum
Stationsgatan 3
923 31 Storuman

Peter Berggren Verksamhetschef
E-post
peter.berggren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-347 34 20