Primärvårdens tilläggsuppdrag

Primärvården Västerbotten har i uppdrag av Region Västerbotten att driva sex enheter som tilläggsuppdrag. Tilläggsuppdragen ingår inte i Hälsoval.

Sjukvårdsrådgivning på 1177 Vårdguiden

Sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden är ett tilläggsuppdrag för Primärvården Västerbotten i Västerbotten.

Verksamhetschef: Karina Salomonsson
E-post: karina.salomonsson@regionvasterbotten.se

1177 Vårdguiden på telefon på www.1177.se

Barnhälsovårdsenheten

Barnhälsovårdsenheten är en basenhet med länsansvar inom primärvården. Uppdraget är att övergripande ansvara för att utveckla barnhälsovården på BVC genom att fortbilda och undervisa, utveckla metoder och utvärdera.

Barnhälsovårdsenheten ska genom förebyggande insatser stärka och gynna folkhälsan för barn, blivande föräldrar samt föräldrar till barn i åldern 0-5 år.

Verksamhetschef: Yvonne Lundqvist
E-post: yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Familjemedicin

Familjemedicin medverkar på läkarutbildningen vid Umeå universitet och ansvarar bland annat för den kliniska utplaceringen i primärvården. Familjemedicin handlägger medel från avtalet om läkarutbildning och forskning, ALF-medel, i samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin och FoU-kansliet inom Region Västerbotten.

Familjemedicin är kursansvarig för en forskarutbildningskurs för läkare i norra regionen, och är också ansvarig för den nationella forskarskolan i allmänmedicin.

 

Glesbygdsmedicinskt centrum

Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Region Västerbotten i södra Lappland. GMC ligger i Storuman.

Verksamhetschef: Peter Berggren
E-post: peter.berggren@regionvasterbotten.se

Primärvårdsjouren i Umeå

Primärvårdsjouren i Umeå är ett tilläggsuppdrag inom Primärvården Västerbotten, och är placerad på Ålidhems hälsocentral.

Verksamhetschef: Karl-Gustav Forsberg
E-post: karlgustav.forsberg@regionvasterbotten.se

Primärvårdsjouren på 1177 Vårdguiden

Ungdomshälsan i Umeå

Ungdomshälsan Umeå finns till för ungdomar som bor i Umeå med omnejd.

Verksamhetschef: Helen Alskog
E-post: helen.alskog@regionvasterbotten.se

Avdelningschef: Cathrine Meier
E-post: cathrine.meier@regionvasterbotten.se

Ungdomshälsan i Umeå på 1177 Vårdguiden