Fastighet

Fastighet representerar regionen som fastighetsägare och planerar och genomför samtliga byggprojekt. Vi förvaltar alla regionens lokaler i hela länet.

I Västerbotten äger och förvaltar vi Norrlands universitetssjukhus i Umeå och lasaretten i Skellefteå och Lycksele. Vi äger och förvaltar även alla hälsocentraler och folkhögskolor.

Jobba hos oss på Fastighet Västerbotten

Postadress

Region Västerbotten
Fastighet, Nus by 19, målpunkt FA
901 85 Umeå

Fastighetschef

Ulf Widmark
ulf.widmark@regionvasterbotten.se
090-785 22 58 
072-522 22 58

Fastighetsområde förvaltningsstöd

Jakob Odeblad
Fastighetsområdeschef
jakob.odeblad@regionvasterbotten.se

Fastighetsområde Skellefteå och Lycksele

Eva Siewertz
Fastighetsområdeschef
eva.siewertz@regionvasterbotten.se

Fastighetsområde Nus

Hans Johansson
Fastighetsområdeschef
hans.e.johansson@regionvasterbotten.se

Ulf Widmark Fastighetschef
E-post
ulf.widmark@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 58
Mobil
072-522 22 58