Bemanningsservice

Bemanningsservice hjälper vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler att fylla tillfälliga personalluckor när de egna medarbetarna inte kan arbeta.

Bemanningsservice fungerar som en förlängd arm när och där det behövs, och bidrar till att korttidsfrånvaro inte påverkar den vård som ges till patienter.

Vi hjälper till exempelvis när medarbetare blivit sjuka eller behöver ta hand om sjukt barn. Vi kan även hoppa in när den ordinarie arbetsgruppen behöver förstärkning, till exempel vid vak över patienter eller planeringsdagar. Här arbetar utbildade undersköterskor och skötare med vårderfarenhet.

Jobba hos oss på Bemanningsservice

Postadress

Bemanningsservice
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Anna Sandström Vincent Avdelningschef Bemanningsservice Umeå
E-post
anna.sandstrom.vincent@regionvasterbotten.se
Telefon
076-785 12 71
Joel Backman Avdelningschef Bemanningsservice Skellefteå
E-post
joel.backman@regionvasterbotten.se
Telefon
072-208 60 21