Akut- och katastrofmediciniskt centrum

Akut och katastrofmedicinskt centrum, AKMC, bedriver utbildning, forskning och utveckling samt skaderegistrering och skadeprevention.

Kontakta oss

Postadress

Akut- och katastrofmedicinskt centrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Epost

För ärenden som inte rör patienter

akutochkatastrofmedicinsktcentrum@regionvasterbotten.se

För vårdgivare

Kunskapsstödjande information om Akut- och katastrofmedicinskt centrum

Paula Johagen Verksamhetschef Akutmottagningen Umeå
E-post
paula.johagen@regionvasterbotten.se
Ulrika Bertilsson Chefsassistent
E-post
ulrika.bertilsson@regionvasterbotten.se
Britt-Marie Nordström Projektledare och leg. sjuksköterska
E-post
brittmarie.nordstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 11 83
Mobil
070-656 11 83
Ulrika Arvidsson Projektledare och leg. sjuksköterska
E-post
ulrika.arvidsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 31 04
Lena Tjernqvist Läkarsekreterare skaderegistrering och skadeprevention
E-post
lena.tjernqvist@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 68 72
Lena Algers Beredskapsplanerare vid Norrlands universitetssjukhus, leg. sjuksköterska och utbildningsledare
E-post
lena.algers@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 89 29
Helge Brändström Beredskapsöverläkare
E-post
helge.brandstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 38 58
Mobil
070-319 07 95