Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till personal som jobbar på arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus.

Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till arbets- och miljömedicin?

Arbets- och miljömedicin på 1177.se
Lars Modig Avdelningschef Arbets- och miljömedicin
E-post
lars.modig@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 23 79
Stina Bergström Vårdadministratör
E-post
stina.e.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 51
Eva Lodin Medicinsk sekreterare
E-post
eva.lodin@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 50
Susanne Sjödin Medicinsk sekreterare
E-post
susanne.sjodin@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 56
Gunilla Dahlgren Belastningsergonom
E-post
gunilla.dahlgren@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 27 53
Charlotte Lewis Belastningsergonom
E-post
charlotte.lewis@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 69 94
Martin Andersson Överläkare
E-post
martin.j.andersson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 23 64
Berit Edvardsson Överläkare
E-post
berit.edvardsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 27 81
Karl Forsell Överläkare
E-post
karl.forsell@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 27 56
Lisbeth Slunga Järvholm Överläkare, medicinskt ansvarig läkare
E-post
lisbeth.slunga@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 54
Albin Stjernbrandt ST-läkare
E-post
albin.stjernbrandt@regionvasterbotten.se
Maria Öhrn ST-läkare
E-post
maria.ohrn@regionvasterbotten.se
Marie Halén Rosvall ST-läkare
E-post
marie.halen@regionvasterbotten.se
Helén Bertilsson Miljösköterska
E-post
helen.bertilsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 55
Bodil Björ Yrkeshygieniker
E-post
bodil.bjor@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 27 68
Ingrid Liljelind Yrkeshygieniker
E-post
ingrid.liljelind@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 52
Hanna Lindström Yrkeshygieniker
E-post
hanna.soderstrom.lindstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 68
Annika Nordin-Johansson Verksamhetschef Arbets- och beteendemedicinskt centrum
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08
Ulla Hjalmarsson Verksamhetsutvecklare
E-post
ulla.hjalmarsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 74
Arnica Desiatnik Bäckström Kommunikatör
E-post
arnica.desiatnik.backstrom@regionvasterbotten.se
Evamarie Pesonen Kommunikatör
E-post
evamarie.pesonen@regionvasterbotten.se
Telefon
090 - 785 24 53