Livsmedicin

Livsmedicin ska stödja och bedriva forskning, innovations- och utvecklingsarbete inom området hälsa i arbete, miljö och livsstil med fokus på digitala lösningar och e-hälsa.

Livsmedicin är en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum och fungerar som en brygga mellan region, universitet, kommun och näringsliv. Vi är en klinik med rötter inom klinisk forskning. Ett stort fokus ligger på hälsostödjande insatser för sjukdomsprevention. Därför utvecklar vi preventions- och egenvård genom teknikutveckling och produktvalidering i vår testbädd. I en testbädd kan idéer utvecklas och provas på faktiska personer i en innovativ miljö som liknar verkligheten.

Vi har en tvärvetenskaplig profil med kompetens inom folkhälsa, rehabiliteringsmedicin, molekylärbiologi, fysiologi, omvårdnad, geriatrik, invärtesmedicin, idrottsmedicin och psykologi. Våra fokusområden är ökad fysisk aktivitet, social gemenskap, en hälsosam livsstil och identifiering av friskfaktorer för ett hälsosamt åldrande genom hela livet.

Läs mer om vårt forsknings-, innovations- och utvecklingsarbete.

Kontakta oss

Barbro Norman
Projektkoordinator
073-061 48 99
barbro.norman@regionvasterbotten.se

Postadress
Livsmedicin
Tvistevägen 48
907 36 Umeå

Öppettider: kl. 7.30−17.00 måndag till fredag. 

Verksamhetschef Annika Nordin-Johansson
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08
Nalika Tjärnberg Tillförordnad avdelningschef
E-post
nalika.tjarnberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-245 43 16