Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten

Vi finns på länets tre sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi ansvarar för akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna, postoperativa avdelningar samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå.

Kontaktuppgifter på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till någon av våra mottagningar eller vårdavdelningar?

Hitta vård på 1177.se

Kliniken ansvarar också för länets och regionens helikopter- och flygläkarjourverksamhet samt för ett kliniskt träningscentrum.

Jobba på Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten

Kontakta Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten

Är du patient? Välkommen att kontakta oss med e-tjänster eller telefonnummer som du hittar på 1177 Vårdguiden.

Postadress
Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Niklas Lindberg Verksamhetschef
E-post
niklas.lindberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 35 00
Kristina Dahlén HR-partner
E-post
kristina.dahlen@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 37 88