Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten

Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten ansvarar för akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna, postoperativa avdelningar samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå.

Kontaktuppgifter på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till någon av våra mottagningar eller vårdavdelningar?

Centrum för anestesi, operation och intensivvård på 1177.se

Centrum för anestesi, operation och intensivvård finns på länets sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele och ansvarar också för länets och regionens helikopter- och flygläkarjourverksamhet samt för ett kliniskt träningscentrum.

Jobba på Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten

Kontakta oss

Postadress
Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Johan Thunberg Verksamhetschef
E-post
johan.thunberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 35 00
Linda Wälitalo HR-partner, Umeå
E-post
linda.valitalo@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 20 29