Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten

Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten innefattar Audiologi, Käkkirurgi, Logopedi, Neurofysiologi, Neurokirurgi, Neurologi, Neurorehabilitering, Smärtrehabilitering, Strokecenter samt Öron-näsa-hals.

Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till någon mottagning eller vårdavdelning inom Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten?

Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten på 1177.se

Till Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten remitteras patienter från hela norra sjukvårdsregionen med behov av högspecialiserad vård inom neuroområdet. Här bedrivs också länssjukvård och omfattande forsknings- och undervisningsuppdrag med nära anknytning till enheten för klinisk neurovetenskap vid Umeå Universitet.

Den bärande tanken i enheten är att utveckla och samla spetskompetens inom neurområdet för att ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling och god vård inom området. Stereotaktisk neurokirurgi är ett av sjukhusets spetskompetensområden och vi har hög nationell och internationell kompetens inom flera områden.

I en nationell jämförelse är Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten också framgångsrikt i behandlingen av MS, PS, ALS, HC och stroke. Och när det gäller avancerad ryggkirurgi har neurokirurgiska kliniken ett för Sverige unikt samarbete med ortopediska kliniken på sjukhuset.

Profilområdet Stereotaktisk funktionell neurokirurgi

Kontakta oss

Postadress
Neuro- huvud- hals centrum Västerbotten
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Hans Lindsten Verksamhetschef
E-post
hans.lindsten@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 36 93
Mona Jakobsson Biträdande verksamhetschef
E-post
mona.jakobsson@regionvasterbotten.se
Peter Lindvall Medicinsk chef, Neurokirurgi
E-post
peter.lindvall@regionvasterbotten.se
Johan Jacobsson Medicinsk chef, Neurologi
E-post
johan.jacobsson@regionvasterbotten.se
Carina Lundqvist Medicinsk chef, Käkkirurgen
E-post
carina.lundqvist@regionvasterbotten.se
Sofie Jacobsson Medicinskt ledningsansvar Neurorehabilitering (Tjänstledig)
E-post
sofie.jacobsson@regionvasterbotten.se
Margot Axelsson Avdelningschef för ÖNH avdelningen och dagkirurgiska avdelningen
E-post
margot.axelsson@regionvasterbotten.se
Lena Asplund Avdelningschef, ÖNH Läkare
E-post
lena.asplund@regionvasterbotten.se
Anna Greus Avdelningschef, Käkkirurgen
E-post
anna.greus@regionvasterbotten.se
Victoria Popovac-Lindström Avdelningschef, Smärtrehab
E-post
victoria.popovac@regionvasterbotten.se
Kristoffer Forsgren Avdelningschef, Neurokirurgavdelning-NIVA
E-post
kristoffer.forsgren@regionvasterbotten.se
Eleonor Lindgren Avdelningschef, Neurorehab Sävar
E-post
eleonor.lindgren@regionvasterbotten.se
Maria Sauer Avdelningschef, Neurorehab Nus
E-post
maria.sauer@regionvasterbotten.se
Maria Möller Avdelningschef, Neurologavdelning
E-post
maria.moller@regionvasterbotten.se
Marianne Spångberg Avdelningschef, Neurocentrumsmottagning, Klin Neurofyslab
E-post
marianne.spangberg@regionvasterbotten.se
Monika Olofsson Avdelningschef, Strokecenter
E-post
monika.olofsson@regionvasterbotten.se
Alexandra Rönnlund-Ruth Avdelningschef, Logopedi
E-post
alexandra.ronnlund.ruths@regionvasterbotten.se
Majvor Edlund Avdelningschef, Öronmottagningen
E-post
majvor.edlund@regionvasterbotten.se
Linda Fromheden Avdelningschef, Hörcentralen
E-post
linda.fromheden@regionvasterbotten.se
Elisabeth Hald Avdelningschef, skrivenhet
E-post
elisabeth.hald@regionvasterbotten.se
Siw Källberg Chefsassistent
E-post
siw.kallberg@regionvasterbotten.se
Annelie Erixson Klinikadministratör
E-post
annelie.erixson@regionvasterbotten.se
Ronny Stark Klinikadministratör
E-post
ronny.stark@regionvasterbotten.se
Eva Lindgren Systemsamordnare
E-post
ewa.k.lindgren@regionvasterbotten.se
Maria Fransson Systemsamordnare
E-post
maria.fransson@regionvasterbotten.se
Oskar Edholm Controller
E-post
oskar.edholm@regionvasterbotten.se
Maria Mukka HR-partner
E-post
maria.mukka@regionvasterbotten.se