Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp

Här finns kontaktuppgifter till Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSLG). En interimistisk ledningsgrupp leder förvaltningen tills centrala chefspositioner inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens nybildade organisation har tillsatts. Arbetet beräknas vara slutfört under kvartal 1 2019.

Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
090-785 72 52, 070-352 47 16
brita.winsa@regionvasterbotten.se

Jonas Claesson
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
090-785 72 55, 070-388 41 69
jonas.claesson@regionvasterbotten.se

Clas Ahlm
Forsknings- och utbildningsdirektör
090-785 23 09
clas.ahlm@regionvasterbotten.se

 

Monika Brändström
Sekreterare i ledningsgrupp och chefsassistent till hälso- och sjukvårdsdirektören
090-785 73 77, 070-355 79 81
monika.brandstrom@regionvasterbotten.se

Thomas Jonsson
Kommunikationsstrateg
090-785 18 48, 070-612 18 48
thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se