NYHETER 2021-03-03

Partner tillåts åter följa med till BB

Från och med idag, den 1 mars, får partner följa med till BB efter förlossningen. Det gäller i mån av plats och om hen inte har några symtom på covid-19 samt har testat negativt med antigentest.

Smittspridningen i länet är fortsatt mycket hög, vilket tidigare lett till förbud för partner att följa med till BB-avdelningarna på länets sjukhus.

– Vi har nu tillgång till antigentester använder det för screening när man kommer till förlossningen. Det gör att vi kan upptäcka covid-19 även hos personer som inte har symtom. Vi känner oss därför trygga med att även låta partner som är symtomfri och har testat negativt med antigentest följa med till BB om det finns plats, utan ökad risk för smittspridning. Vi vet att detta har varit efterlängtat och det känns bra att kunna erbjuda igen, säger Olov Grankvist, verksamhetschef för Centrum för obstetrik och gynekologi i Västerbotten.  

Fortsatt gäller att partner inte får följa med till rutinultraljud och besök i specialistmödravården.

Tillbaka till nyhetslistan