NYHETER 2020-11-11

Partnerförbud på BB återinförs

Från och med torsdag den 12 november råder förbud för partner att vara med på länets BB-avdelningar. Så länge partner är symtomfri får hen även fortsättningsvis medverka vid förlossningen.

Förbudet för partner att vara med på BB återinförs på grund av den ökade smittspridningen i Västerbotten och de skärpta råd som nu gäller i länet. 

Centrum för obstetrik och gynekologi lättade i början av hösten sina besöksrestriktioner mot bakgrund av hur smittläget i länet då såg ut. Från den 4 november återinfördes förbud för partner att vara med vid det rutinultraljud som alla gravida erbjuds i omkring vecka 18, men har sedan i våras omfattat andra besök inom specialistmödravården. 

– Vi behöver nu göra anpassningar i våra besöksrestriktioner för att minska risken för smittspridning och skydda patienter och personal, säger Olov Grankvist, verksamhetschef Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten.  

Information om besöksförbud under pandemin på 1177.se

Information om skärpta råd i Västerbotten på 1177.se 

Tillbaka till nyhetslistan