Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Lokalt ledd utveckling ska ledas av Jordbruksverket

– Det har efterfrågats förenklad hantering för Leaderprojekt, men istället uppstår en centralisering med risk för ytterligare byråkrati, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.
Det som idag kallas Leader byter namn till Lokalt ledd utveckling och ansvaret som förvaltande myndighet flyttas från Länsstyrelserna till Jordbruksverket.

– Det har efterfrågats förenklad hantering för Leaderprojekt, men istället uppstår en centralisering med risk för ytterligare byråkrati, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Det som idag kallas Leader byter namn till Lokalt ledd utveckling och ansvaret som förvaltande myndighet flyttas från Länsstyrelserna till Jordbruksverket. Lokalt ledd utveckling ska precis som Leader vara en metod för lokal utveckling genom projekt som drivs av de som bor och verkar i området. Fortsätter gör också lokala kontor och lokala beslutsgrupper.

I yttrande till Jordbruksverket tycker Region Västerbotten att fondsamarbete är bra, men uttrycker oro över om Jordbruksverket har tillräcklig erfarenhet om regionala förutsättningar.
– Sverige är stort och förutsättningarna för samarbete och utveckling ser väldigt olika ut. Olyckligt är också om riktlinjerna i den regionala utvecklingsstrategin inte tas tillvara, säger Erik Bergkvist.

En centralisering uppstår även genom de regionala strukturfonderna, då 2,4 miljarder av regionernas pengar används till ett nationellt program. Avsikten med det nationella programmet är ”att stärka lärandet inom och mellan programmen, underlätta samverkan och koppla samman insatser som görs på regional, nationell och europeisk nivå”.

Sverige är sist bland länderna runt Östersjön att skicka in förslag på Partnerskapsöverenskommelse mellan Sverige och EU.
– Vi riskerar att förlora kompetens då vi får en försenad start för nya projekt i den nya programperioden, säger Erik Bergkvist.

Fakta Partnerskapsöverenskommelsen
Partnerskapsöverenskommelsen är ett ramverk för hur Sverige får hantera pengar, innehåll och målsättningar med Strukturfonden, Socialfonden, Landsbygdsfonden och Havs- och fiskefonden.
Ramverket gäller för perioden 2014–2020 och överensstämmer med EUs budgetperiod.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Terese Ryndal, internationell strateg, Region Västerbotten, terese.ryndal@regionvasterbotten.se, 070 690 57 06

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

30 april, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer