Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Seniorrabatt på bussen

Region Västerbottens styrelse har beslutat att införa seniorrabatt på enkelbiljett och rabattkort i den regionala kollektivtrafiken med buss i hela länet, med undantag för stadstrafik. Tidigare har seniorrabatt endast omfattat periodkort.
– Nu får vi samma pris för ungdomar och resenärer från 67 år och vi får en mer enhetlig prismodell som är kopplad till ålder, säger Mattias Larsson (C), vice ordförande, kollektivtrafikutskottet, Region Västerbotten.

Region Västerbottens styrelse har beslutat att införa seniorrabatt på enkelbiljett och rabattkort i den regionala kollektivtrafiken med buss i hela länet, med undantag för stadstrafik. Tidigare har seniorrabatt endast omfattat periodkort.

– Nu får vi samma pris för ungdomar och resenärer från 67 år och vi får en mer enhetlig prismodell som är kopplad till ålder, säger Mattias Larsson (C), vice ordförande, kollektivtrafikutskottet, Region Västerbotten.
För resenärer från 67 år innebär rabatten en sänkning från 265 till 199 kronor. Det givna priset anger det för närvarande högsta biljettpriset.

Rabatter kopplade till ålder
Därför har styrelsen också beslutat att justera seniorkortet till att gälla alla från 67 år. Seniorkortet är ett 30-dagarskort och priset justeras till samma nivå som ungdomsbiljetterna som för närvarande är 810 kronor. I och med justeringen upphör rätten för make/maka att köpa ett seniorkort trots att man inte uppnått giltig ålder.

Utökad ungdomsrabatt

Samtidigt införs ungdomsrabatt, till och med 19 år, för periodkort, lika som de rabatterade periodkort länets kommuner tillhandahåller de gymnasieelever som reser till och från skolan varje dag. Kortet ska gälla två enkelresor på vardagar, inom länet och även resor med Norrtåg och i vissa fall övergång till tätortstrafik. Möjlighet finns att uppgradera periodkortet till att gälla även under helger.

– Med den här prismodellen tror jag att seniorer bättre kan dra nytta av rabatterna. Seniorer är oftare sällanresenärer och då är det mer naturligt att vi har rabatt på enkelbiljetter, säger Mattias Larsson.

Den nya prismodellen införs den 1 augusti 2013.

För mer information:
Mattias Larsson (C), vice ordförande kollektivtrafikutskottet, Region Västerbotten, 070 682 17 19

Heidi Thörnberg, myndighetschef, Kollektivtrafikmyndigheten, 070 516 57 35, heidi.thornberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

28 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer

 • Christer Ander

  Har jag uppfattat detta rätt?
  Är det upp till det enskilda trafikbolaget att av göra taxorna på den kollektiva stadstrafiken? Rabatter o dyl.

  • Ja, den kommersiella aktören sätter priserna själv. I Skellefteå har trafikföretaget valt att samordna pris och biljetter med Länstrafiken för att resenärerna ska nyttja
   övergångar mellan stadstrafiken och regiontrafiken. Företaget har också valt att erbjuda seniortabatter i likhet med regiontrafiken.

   Hälsningar
   Heidi Törnberg,
   Myndighetschef för Kollektivtrafikmyndigheten

   • Christer Ander

    Varför ”diskrimineras” sjukpensionärer/förtidspensionärer i yngre åldrar i prissättningen på taxorna för stadstrafiken i Skellefteå?
    Många gånger en svagare grupp än pensionärer +67
    Fullständigt obegripligt?
    Ännu mer obegripligt är att den socialdemokratiska ledningen i kommunen (ägaren i verkligheten) inte verkar avse att ställa detta till rätta.
    Av flera skäl, inte minst miljömässiga.
    Kan man finansiera underskottet idag för stadstrafiken borde en sådan möjlighet finnas.
    Kanske tom att underskottet skulle minska.
    Taxiresandet med färdtjänst torde i alla fall minska.
    Skulle vara trevligt med en motivation eller förklaring från berörd beslutsfattare som säkert läser den här spalten.

    • Hej Christer

     Vi har tyvärr inga svar på så här specifika frågor om Skellefteå kommuns biljettpriser.

     Du måste vända dig direkt till Skellefteå kommun. Lars-Olov Markström kan vara en möjlig ingång. Han är kontaktperson i
     kollektivtrafikfrågor för Skellefteå kommun.

 • Jag förstår inte riktigt bakgrunden till frågan.

  Det är inte upp till det enskilda bussbolaget att fatta beslut.

  Beslut i denna fråga avseende seniorrabatter i den regionala kollektivtrafiken har fattats i Kollektivtrafikmyndigheten under våren 2013. Vänligen /Heidi

 • Hej Christer

  Här kommer ett förtydligande.

  Trafikbolagen kommer med förslag på taxeändringar som behandlas av tjänstepersoner i kollektivtrafikmyndigheten och av politiker i trafikutskottet som båda ingår i Region Västerbotten.

  Beslutet fattas sen av politiker i Region Västerbottens styrelse. Det ursprungliga förslaget kan förändras i handläggningen innan beslutet är fattat.

  Många olika aspekter ska vägas in. Det handlar om såväl lokala och regionala förutsättningar, jämförelser i länet och även kunskapsinhämtande om hur olika taxesystem fungerar i vår omvärld runt om i Sverige.

  Här gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.

  Hälsningar
  Heidi Törnberg, myndighetschef för Kollektivtrafikmyndigheten

  Du kan även vända dig till någon av Region Västerbottens kommunikatörer som letar reda på rätt information.

  Hälsningar
  Mariann Holmberg
  kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg
  @regionvasterbotten:disqus .se

  • Christer Ander

   Hej!
   Med undantag av stadstrafiken…eller hur?

   • Det är inte helt lätt att ge dig ett svar som enkelt förklarar hur det hänger ihop. Länet består av många trafikutövare och varje kommun gör sin egen beställning av trafik som upphandlas av Länstrafikbolaget, på uppdrag av Kollektivtrafikmyndigheten. Dessutom finns det mängder av lagar och regler att förhålla sig till. Komplexiteten är ett skäl till att varje län från och med 2012 har en Kollektivtrafikmyndighet.
    Stadstrafiken och länstrafiken kompletterar också varandra. Många resenärer använder både länstrafiken och stadstrafiken för att resa från hemmet till sitt arbete. Hela länets trafik hänger ihop.

    När det gäller taxor (biljettpriser) och taxekonstuktioner överhuvudtaget i länet är det Kollektivtrafikmyndigheten som fastställer dem med undantag för den så kallade kommersiella trafiken.

    I Skellefteå är det en kommersiell utövare. Det innebär att trafiken inom Skellefteå stad inte är upphandlad av Länstrafikbolaget.
    I Umeå är det Umeå Kommunföretag som ansvarar ekonomiskt för den trafik som bedrivs inom Umeå kommun.
    Innan förslaget når Kollektivtrafikmyndigheten har Umeå Kommunföretag tillsammans med bland annat Länstrafiken utrett den förändring som har föreslagits. Umeå Kommunföretag lämnar därefter förslaget till Kollektivtrafikmyndigheten som ytterligare bearbetar förslaget och sen lägger fram det till politikerna i Region Västerbottens styrelse för beslut.

    • Christer Ander

     Det innebär i korta ordalag att i Skellefteå har vi en ”kommersiell utövare”..? Det innebär att trafiken inom Skellefteå stad inte är upphandlad av Länstrafikbolaget.
     .
     Viket i sin tur innebär att i Skellefteå stad sätter denna ”kommersiella utövare” sina egna taxor.
     Eller hur?