NYHETER 2020-12-01

Presskonferens om covid-19 onsdag 2 december

Region Västerbotten genomför på onsdag den 2 december klockan 11.00 en presskonferens om det aktuella läget kring covid-19. Vid presskonferensen, som endast går att ta del av via webben, medverkar smittskyddsläkare Stephan Stenmark och hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Efter nästan tre veckor med skärpta råd fortsätter antalet bekräftade fall av covid-19 öka i Västerbotten. Den största ökningen har skett i Skellefteåområdet.

Också antalet inneliggande på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar är fler hösten 2020 än under våren och trycket på hälso- och sjukvården är fortsatt stort.

Teckentolk medverkar under sändningen. Texttolkning sker i efterhand.

Presskonferensen direktsänds via: https://regionvasterbotten.se/play/presskonferens

Presskonferensen går också att ta del av via Region Västerbottens Facebooksida.

Tillbaka till nyhetslistan