NYHETER 2020-04-14

Pressmeddelande 11 mars: Ytterligare tre personer har fått coronavirus

Provsvar har visat att ytterligare tre personer har fått coronavirusinfektion (covid-19). Alla tre tillhör samma familj och har varit i norra Italien, på samma ort som de fem tidigare rapporterade fallen.

De tre nyligen upptäckt smittade personerna anlände i helgen till Västerbotten. De är nu isolerade hemma och har inte varit ute i samhället. Familjen höll sig i hemmet tills de

kunde provtas och ska vara fortsatt isolerade till de bedöms vara smittfria. Dessa tre personer föranleder inte någon stor smittspårning.

- Vi har ingen känd samhällsspridning i Västerbotten. De fall vi har hittills har alla varit i områden med spridning av coronavirus, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare i Västerbotten.

Besöksrestriktioner på sjukhus, vårdavdelningar och sjukstugor

För att undvika att smitta, gäller samma restriktioner som tidigare: tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på sjukhus eller sjukstugor i länet om du tror att du bär på någon smitta.

Du som har en bokad tid för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården uppmanas kontakta den aktuella mottagningen om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit. Det går antingen att ringa eller kontakta mottagningen genom att logga in på 1177.se.

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara.

Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning.

Tillbaka till nyhetslistan