NYHETER 2020-04-14

Pressmeddelande: Höjt beredskapsläge i Västerbotten

Region Västerbotten höjer beredskapsläget och har beslutat om att samla regional krisledning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset, covid-19.

– Vi följer händelseutvecklingen nationellt och regionalt och går i dag måndag upp i regional krisledning för att säkerställa en god beredskap för hälso- och sjukvården i Västerbotten, säger Marie Rodling Wahlström, tjänsteman i beredskap vid Region Västerbotten.

Region Västerbotten jobbar med många olika frågor för att förbereda organisationen på bästa sätt inför en befarad ökad smittspridning i Västerbotten.

Regional krisledning ger oss bra förutsättningar att mobilisera och omfördela resurser på ett effektivt sätt, säger stabsdirektör Margit Håkansson.

Region Västerbotten samverkar med Länsstyrelsen och övriga aktörer i länet genom regelbundna samverkansmöten.

Tillbaka till nyhetslistan