NYHETER 2023-03-09

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsens sammanträde den 7 april 2022, direktjustering § 43

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 7 april 2022 § 43 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2023-03-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-30

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan