NYHETER 2023-06-01

Norrlands nätverk för musikteater och dans förbundsstyrelses sammanträde den 8 maj 2023

Norrlands nätverk för musikteater och dans förbundsstyrelses sammanträde den 8 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-06-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-22

Protokollet finns tillgängligt hos Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan