Regionala utvecklingsnämndens protokoll 28 maj 2020

Protokollet från regionala utvecklingsnämnden 28 maj 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-06-02

Sista dag för överklagande: 2020-06-24

 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-05-28 signed.pdf