NYHETER 2023-06-01

Regionens revisorers sammanträde den 29 maj 2023

 

Protokoll från Regionens revisorers sammanträde den 29 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-06-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-22

Protokollet finns tillgängligt på Revisionskontoret, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan