NYHETER 2023-06-08

Regionstyrelsens sammanträde den 2 juni 2023

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 2 juni 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-06-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-29

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan