NYHETER 2023-06-08

Regionstyrelsens sammanträde den 2 juni 2023, Direktjustering § 120

Protokoll § 120 från regionstyrelsens sammanträde den 2 juni 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-06-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-26

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan