NYHETER 2023-06-12

Sakkunnigutlåtande Specialistläkare hematologi, Cancercentrum, Region Västerbotten

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare hematologi, Cancercentrum, Region Västerbotten

Referensnummer: A1200516

Anslaget publiceras: 2023-06-09

Anslaget tas ned: 2023-07-03

Sakkunnigutlåtande_specläk hematologi CancerC Umeå_refnr A1200516_2023-06-09 web.pdf

 

Tillbaka till nyhetslistan