NYHETER 2023-06-12

Sakkunnigutlåtande Specialistläkare öron- näs och halssjukdomar, Region Västerbotten

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare öron- näs och halssjukdomar, Neuro-huvud-hals-centrum (NHHC) Umeå, Region Västerbotten

Referensnummer: A1195465

Anslaget publiceras: 2023-06-12

Anslaget tas ned: 2023-07-04

 

Sakkunnigutlåtande_specläk ÖNH-sjd NHHC Umeå_refnr A1195465_2023-06-09.pdf

 

 

Tillbaka till nyhetslistan