Protokoll 2019 från Regional utveckling

Hjälp att söka

Offentlighetsprincipen innebär att man kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. I Region Västerbotten finns olika typer av allmänna handlingar som är offentliga.

I vårt webbdiarium hittar du uppgifter om registrerade allmänna handlingar.

Ta del av allmänna handlingar

Kontakta diariet

Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta ett ärende eller söka i diariet.

regionalutveckling@regionvasterbotten.se