Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-11-03-09 Psykeveckan v 45 i Umeå

Psykeveckan syftar till att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av att leva med psykisk funktionsnedsättning

Psykeveckan v 45 – Se livets möjligheter

Psykeveckan syftar till att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av att leva med psykisk funktionsnedsättning

 

Välkommen, arrangemangen riktar sig till alla intresserade!

 

Program

Måndag 3 november – Arbetsliv för alla

12.50 Artistuppträdande i Lindellhallen: Midnattssol

Lokal: Hörsal D, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset

13.15 Inledning av Psykeveckan Maria Sandberg, Autism- och Aspergerförbundet

13.30 Vad är OCD – Obsessive Compulsive Disorder? Jan Lundfeldt OCD föreningen i Umeå

Vad är BDD-Body Dysmorphic Disorder? Stefan Magnusson, läkare, producent Panthera film & TV. Stefan kommer också att presentera ett webb-, TV- och utbildningsprojekt om störd kroppsuppfattning-BDD och närliggande tillstånd som kommer att bedrivas i Uppsala.

14.30 Paus – kaffe och förfriskningar finns att köpa

15.00 Fortsättning BDD projektet

15.30 Utdelning av DELA-priset till möjliggörande arbetsgivare

 

Lokal: Café Station

18.30 Synestesi – att uppleva över sinnenas gränser. Författaren Eva Runefelt samtalar med Anders Fagerlund, leg psykolog och Linus Andersson, lektor i kognitiv psykologi kring boken Minnesburen och hur hennes författarskap påverkas av synestesi Synestesi innebär att ett sinnesintryck automatiskt leder till upplevelsen av ett annat, tillsynes orelaterat sinnesintryck. För en synestetiker kan således namnet ”Filip” smaka apelsin, bokstaven A ha en ljusröd färg och C-moll upplevas som en oregelbunden linje.

 

Tisdag 4 november – Stöd och hjälp till barn och unga

Lokal: Hörsal D, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset

13.15 Barn som närstående Caroline Tellhammar, barnkordinator, Nus

13.50 Barnperspektiv inom psykiatrin Charlott Eriksson, psykiatrisjuksköterska, psykiatriska kliniken, Nus

14.30 Paus – kaffe och förfriskningar finns att köpa

15.00 En vardag på Hälsocentralen – vad möter barnpsykologen utifrån ett barn/familjeperspektiv? Anna Höglund, leg. psykolog, Mariehem Hälsocentral, Nus

15.30 1177 Vårdguiden och Umo – information på webben för barn och unga med psykisk ohälsa Jennie Vennberg, kommunikatör, Västerbottens läns landsting

 

Lokal: Café Station

18.30 Mitt liv som maskrosbarn – att försonas med besvikelsen på vuxenvärlden Cecilia Andersson, Umeå

19.10 Live, Love, Learn – ett friare sätt att leva Patrik Frohm, Jerry Eriksson och Tommy Frohm ger en före ställning där musiken har en framträdande plats

 

Onsdag 5 november – Droger/alkohol mitt ibland oss

Lokal: Hörsal D, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset

13.15 Våga prata om det – ingen är perfekt! Hillevi Wahl, författare, krönikör och föreläsare

14.30 Paus – kaffe och förfriskningar finns att köpa

15.00 Drogsituationen i Umeå – Vad gör polisen? André Jonsson, polis, kriminalinspektör, Ungdomsenheten, Polisen i Umeå

 

Lokal: Café Station – Överleva eller leva?

18.30 Det dubbla perspektivet – erfarenheter från psykiatrin ur både patient och läkarperspektiv Lena Nilsson, allmänläkare och bipolär

 

Torsdag 6 november – Vetenskap och erfarenhet

Lokal: Hörsal D, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset

13.15 Deep Brain Stimulation vid psykiatriska tillstånd Matilda Naesström, ST-läkare/doktorand, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet, Psykiatriska kliniken, Nus

14.15 Paus – kaffe och förfriskningar finns att köpa

14.45 Det dubbla perspektivet – erfarenheter från psykiatrin ur både patient och läkarperspektiv Lena Nilsson, allmänläkare och bipolär

 

Lokal: Rist, Umeå Folkets Hus

18.30 Känsloskola – en resa med känslor Presentation av psykoterapeutisk gruppbehandling för psykiatriska patienter Ingrid Nyström, leg. psykolog och Helene Olsson leg. psykolog, Psykiatriska kliniken, Nus Fredag

 

7 november – Öppet hus i Kärngården

Lokal: Kärnhuset, Dunkersgatan 1

09.00–11.00 Välkommen till Kärnhuset 3:an, ät en härlig frukost och njut av bildspel. Kostnad: 30 kronor

12.00–14.00 Öppet hus i aktivitetshuset Kärnhuset. Mingel och rundvandring

14.30–15.30 ”Dysfunktionaliker” Erland H Lindgren, Sundsvall, berättar om sina erfarenheter

 

Intresseföreningarnas dag

Lokal: Sal UB 333, ingång via Lindellhallen, Samhällsvetarhuset

13.15–16.00 Vägar tillbaka Att få stöd från andra människor som förstår hur det är att vara drabbad av psykisk ohälsa därför att de har egna erfarenheter av den och att upptäcka att man inte är ensam ger grund för goda återhämt ningsvägar. Att gå med i en kamratstödsförening kan vara det första steget på vägen. Information om de ideella föreningarna RSMH, Ananke OCD, Attention, Autism & Asperger, Frisk & Fri Paus – kaffe och förfriskningar finns att köpa Medlemmars personliga berättelser om sina återhämtningsvägar fyllda med både med- och motgångar

 

Lördag 8 november – Aspgården tänker globalt

Lokal: Aspgården, Rampljusallén 5, Umedalen

12.00- Caféet i Aspgården bjuder på afrikanska smaker

13.00-14.30 Vi åker tur och retur till Tanzania Gunilla Brändström berättar om sin reseupplevelse och visar bilder som skildrar hur verkligheten kan se ut för människorna i TUSBO. TUSBO är en kamratstödsförening i Tanzania som stödjer människor till psykisk hälsa

15.00- Så länge vi orkar lyssnar och dansar vi till medryckande musik

 

Söndag 9 november – Livsberättelser

Lokal: Kärnhuset, Dunkersgatan 1

12.00–17.00 Öppet hus i Kärnhuset – Verksamheten för Unga Vuxna

14.00–15.00 Rätt val, rätt väg – utbränd som ung Merja Kaarpinen berättar om sina erfarenheter Fri från ätstörning Medlemmar från föreningen Frisk & Fri berättar om sina erfarenheter

 

Lokal: Vasakyrkan, Vasagatan 12

18.00–20.00 Har hjärtat slutat slå? – en musikberättelse om sorg Sex musiker och en berättare gör en stark men hoppfull föreställning om sorgen efter ett litet barn. Från graviditetslycka till grav, från förtvivlan till förtröstan. Originaltext och musik är skrivna av Sissel Lif. Helen Andersson Bromander har skrivit musik och bearbetat sångerna. Fika och samtal.

 

Måndag 3/11 – torsdag 6/11 – Föreningsmässa

Lokal: Lindellhallen, Samhällsvetarhuset

12.00–15.00 Information från: Autism- och Aspergerförbundet, Föreningen Attention, Intresseföreningen Riksförbundet för Social- och Mentalhälsa/RSMH, Schizofreni och andra psykoser/IFS, Stödgrupp för Spelberoende Umeå och Ideella föreningen Kärngården, med flera

 

Arrangemangen är kostnadsfria om inget annat anges!

Kontaktperson vid eventuella frågor: Maine Lundberg, maine.lundberg@regionvasterbotten.se, 070-586 46 25

Program finns att hämta på www.socialpsykiatri.se och Psykeveckan i Västerbotten på Facebook

För att öka tillgängligheten webbsänds markerade föreläsningar via: www.abfplay.se och Kärnhuset, Aspgården med flera träffpunkter

 

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan: Autism- och Aspergersförbundet, Centrum för handikappvetenskap och Instutitionen för socialt arbete/Umeå Universitet, Folkhälsoenheten/VLL, Föreningen Attention, Föreningen Frisk & Fri, Habiliteringscentrum/VLL, (H)järnkoll, Hälsa2020, Region Västerbotten, Riksförbundet för Social och Mental hälsa/RSMH, Schizofreniförbundet/IFS, Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten, Personalkooperativet Kärngården, Socialtjänsten/Umeå kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Sensus, Svenska Kyrkan, Vuxenpsykiatriska kliniken/VLL

 

Skriv ut
8 oktober, 2014 |
Helen Bäckman
Helen Bäckman

Bilagor

Kommentarer