Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-02-09-10 Fortbildning för chefer, ledare, och andra utvecklingsansvariga

Metodutvecklingen på området behandling- och stöd till personer med allvarlig psykisk ohälsa går ständigt framåt. Ambitionen att centralt styra verksamheterna efter nationella riktlinjer har blivit mer intensiva samtidigt som utmaningarna är många på området.

Metodutvecklingen på området behandling- och stöd till personer med allvarlig psykisk ohälsa går ständigt framåt. Ambitionen att centralt styra verksamheterna efter nationella riktlinjer har blivit mer intensiva samtidigt som utmaningarna är många på området.

Målgrupp

Personer med ansvar för verksamhet och personal (verksamhetschefer, socialchefer, områdeschefer, avdelningschefer, boendechefer, enhetschefer) samt för personer med utvecklings/utbildningsansvar. Förtroendevalda ledamöter av socialnämnd, folkhälsonämnd eller motsvarande.

Plats: Källan Åmliden i Norsjö kommun. Samåkning rekommenderas!

Kostnad: Utbildningen ingår i den av LSG beslutade länsutbildningsplanen.

Deltagare från kommunerna betalar för mat och logi 1.332 kronor

Deltagare från Landstinget och andra aktörer betalar för mat, logi och utbildning 4.132 kronor

Anmälningar och frågor: Marjet Gustavsson, marjet.gustavsson@regionvasterbotten.se, 070-605 75 49

Skriv ut

4 december, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer