Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-10-22 BAS utbildning i området psykisk ohälsa Umeå Introduktion och grund i psykiatri

Personal inom kommuner och landsting som i sitt arbete möter personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom och är i behov av baskunskaper eller repetition. Kunskapsinnehållet är givetvis uppdaterat utifrån senaste forskning.

Målgrupp:
Personal inom kommuner och landsting som i sitt arbete möter personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom och är i behov av baskunskaper eller repetition. Kunskapsinnehållet är givetvis uppdaterat utifrån senaste forskning.

Innehåll:
Psykiatrisk sjukdomslära; olika psykiatriska diagnoser. Psykiska funktionsnedsättningar och funktionshinder. Basal kunskap om vård, omvårdnad och behandling (läkemedel och psykosocial behandling) Återhämtning från psykisk sjukdom, bemötande. Suicidprevention. Orientering om metoder och arbetssätt: Planer och SIP (samordnad individuell plan) Orientering om relevant lagstiftning (SoL, LSS, patientlagen, OSL, LPT/LRV) och vårdetik. Egen erfarenhet/närståendeerfarenheter. Eget arbete; Planering och målformulering i samverkan.

Omfattning:
40 timmar – tre dagar teori och två dagar för eget arbete som handlar om planering, målformulering och uppföljning i samverkan mellan brukare/patient, utförare inom kommunal och landstingsdriven verksamhet, samt andra relevanta aktörer. Utbildningen kommer att stödjas av en läroplattform som ligger på internet med material, utbildningsinformation och uppgifter tillgänglig för deltagarna. Utbildningen är på tre separata lärarledda dagar och två dagar för eget arbete under en period om cirka 7 veckor.

Kursdagar: 12/10, 2/11 och 30/11 2016

Sista anmälningsdag:  19 augusti 2016

Kursbeteckning  BAS Umeå

Kurstider
Mellan ovanstående dagar ligger 16 timmars eget arbete. Utbildningen börjar 08:30 och pågår till 16:30. Lokal meddelas senare. Lärare och föreläsare kommer att vara kliniskt erfarna och egenerfarna personer, namn är inte klara vid denna tidpunkt. Budgeten för utbildningen medger inte fritt fika och lunch. Deltagarna tar med sig eget fika och bekostar sin egen lunch.

Kostnad: Kostnad 1 400 kr + moms för icke kommunalt anställda. Kommunanställda i länet disponerar redan betalda platser. Utbildningsarrangören reserverar sig för eventuella förändringar.

Välkommen med din anmälan till din kontaktperson i länet senast 19 augusti 2016!

Umeå och kranskommuner Helena Jokinen, helena.jokinen@regionvasterbotten.se 076-7665729

Skriv ut

13 maj, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer