Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Bilderböcker under ett blommande äppelträd

Lyssna

Är du forskningsintresserad och har erfarenhet av psykisk ohälsa?

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten söker forsknings- och utvecklingsintresserade personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa till sin FoU-panel. Grundläggande forskarutbildning erbjuds passande personer för arvoderade uppdrag i FOU-panelen.

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten (KunskC) är en forsknings- och utvecklingsplattform som sedan 17 år bedriver utvecklingsarbete inom det socialpsykiatriska fältet i Västerbotten. Några av våra honnörsord är brukarinflytande och brukarmedverkan. Vi anser Att brukarinflytande bör ske inom alla områden som personer med psykisk ohälsa kommer i kontakt med inom vård och stöd. För att även öka brukarinflytandet inom forskning och utveckling så inrättade KunskC 2010 efter engelsk modell en FOU-panel bestående av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig, och med ett forsknings- och utvecklingsintresse. Den egna erfarenheten är unik och bör tas tillvara även i dessa sammanhang. FoU-panelen möts en gång per månad och får lämna synpunkter på forskningsprojekt utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Det kan vara forskare som vill diskutera en forskningsidé, studiedesign, metod, datainsamling eller annat som forskaren vill ha panelens synpunkter på. Panelen genomför även brukarrevisioner av olika offentliga och privata verksamheter som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Läs mera http://regionvasterbotten.se/halsa/socialpsykiatriskt-kunskapscentrum/verksamheten/fou-panelen/. Arbetet i FOU- panelen ger en möjlighet att påverka via forskning och utveckling, men är ingen arena för intressepolitik. Alla möten leds av chefen för KunskC och allt arbete arvoderas.

Efter 5 år behöver vi förstärka vår FoU panel med 10 till 12 nya medarbetare som kommer att erbjudas en grundläggande forskarutbildning på 40 timmar under våren 2017. Kursen är uppdelad på 10 stycken 4 timmarspass ca varannan vecka och genomförs i Umeå av lärare med forskarbakgrund. Från er som anmäler er till utbildningen förväntar vi oss:

  • Att ni bor i Västerbottens län
  • Att ni har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig.
  • Att ni har ett intresse för forsknings och utvecklingsfrågor
  • Att ni har tillgång till dator och email adress.

KunskC erbjuder i sin tur:

  • En grundläggande forskarutbildning på 40 timmar (ej betald) samt fortbildning.
  • Arvoderade möten (125:-/tim) i Umeå om 4 timmar inklusive lunch. Reseersättning utgår för personer utanför Umeå tätort.
  • Intressanta arvoderade (125:-/tim) uppdrag
  • Intressanta och trevliga möten där era synpunkter och erfarenheter värderas.

Är ni intresserade av detta uppdrag vill jag att ni skickar in er ansökan senast den 30 november 2016. Som ansökan gäller ett personligt brev, ca 1 A4- sida, där ni beskriver vem ni är, era kontaktuppgifter, er erfarenhet av psykisk hälsa och anledningen till att ni anmäler till denna utbildning och uppdraget. Verkar ni vara en lämplig person kontaktar jag er per telefon för en kompletterande intervju. Förbehåll: Ovanstående erbjudande gäller under förutsättning att finansiering kan ordnas och att nödvändiga beslut fattas.

Skicka er ansökan till: karlanton.forsberb@regionvasterbotten.se. Har ni frågor så kan ni ringa mig på telefon 0705835949. Karl-Anton Forsberg, chef för Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten.

Skriv ut

21 oktober, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer