Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Brukarinflytande inom socialtjänst och psykiatri i Västerbotten

Denna korta rapport representerar en del av resultatet av ett utvecklingsarbete i syfte att hitta vägar för ett stärkt brukarinflytande i länet.

Denna korta rapport representerar en del av resultatet av ett utvecklingsarbete i syfte att hitta vägar för ett stärkt brukarinflytande i länet. Arbetet har pågått under perioden mars – september 2014. Utgångspunkten var huvudmännens behov av fungerande brukarinflytande. Ett annat resultat av det bedrivna utvecklingsarbetet är att ett stort antal personer – chefer, anställda, brukare, anhöriga på olika sätt nåtts av frågor om hur brukarinflytandet upplevs idag och om hur man skulle vilja ha det. Att få fundera över och besvara den typen av frågor bör i sig innebära att processer startar som på sikt underlättar förstärkning av brukarinflytandet i länet.

Skriv ut
7 november, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer