Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nuläget för brukarinflytandearbetet i Västerbotten

Efter ett avsevärt många möten och träffar runtom i länet har nu följande skiss etablerat sig.

Efter ett avsevärt många möten och träffar runtom i länet har nu följande skiss etablerat sig. Tre avgränsade nätverk ett i Södra Lappland, ett i Umeå med omgivande kranskommuner och ett för Skellefteå. Dessa har utsett vardera två personer till en interrimsstyrelse för en länsförening som fått namnet Hjärnkoll Västerbotten och ska ses som ett för länet verksamt NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa). Se skiss. Utformandet av föreningen följer de riktlinjer som socialdepartementet satt upp för att man skall kunna söka pengar.

Till länsföreningen har följande 5 föreningar anslutit sig: RSMH Umeå, RSMH Skellefteå, OCD Umeå KRIS Umeå Attention Vilhelmina.  Ytterligare föreningar är välkomna. Enskilda intresserade personer kan bli medlemmar med såväl yttranderätt som förslagsrätt men utan beslutsrätt. Ordföranden i interrimsstyrelsen fram till första konstituerande årsmöte är Hans Ericsson Skellefteå.

Konferens för brukarinflytande i länet är planerad till den 12/10.

Den 24-25/8 kommer Länsföreningen Hjärnkoll Västerbotten och länets Hjärnkollsambassadörer samlas på Medlefors för att under två dagar fortsätta det gemensamma arbetet i länet.

Brukarinflytande_top_down

 

Ett förslag till avgränsning av uppdragen på de olika nivåerna i detta nätverk har presenterat men har på inget sätt slagits fast och presenteras därför här för att kunna vidare diskuteras. Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum tar villigt på sig att om medel ställs till förfogande vara länk mellan de lokala verksamhetsföreträdarna, sköta viss administration, stå värd för möten i inledningsskedet.
Brukarinflytande__struktur

Skriv ut

7 september, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer